شناسه خبر : 49648

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد صادراتی سایپا ۶۹ درصد رشد کرد

درآمد صادراتی سایپا 69 درصد رشد کرد

مروری برعملکرد شرکت تولید اتومبیل سایپا (اصلی) در دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته نشان داد که مجموع درآمدهای عملیاتی این شرکت در مدت ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان بود که بیشتر آن از محل داخلی بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 43 هزار میلیارد تومانی این شرکت در دوره 9 ماهه سال 1401، حدود 16 هزار میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت تولید اتومبیل سایپا (اصلی) در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته از محل صادرات نیز 466 میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

درمجموع می توان گفت که درآمدهای عملیاتی این شرکت در 9 ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 1401، دربخش داخلی 37 درصد و در بخش صادراتی 69 درصد افزایش داشته است.

photo_2024-04-29_09-38-35

این گزارش حاکی است که زیان خالص این شرکت نیز با افزایش 164 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1401 به رقمی بالغ بر 9.847 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه ثبتی شرکت تولید اتومبیل سایپا (اصلی) در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان  بوده است.

 

ارسال نظر