شناسه خبر : 50034

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی تجارت الکترونیک پارسیان ۴۶۵۹ میلیارد تومان

درآمد عملیاتی تجارت الکترونیک پارسیان  4659 میلیارد تومان

سود خالص شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در پایان سال گذشته به رقم ۲۲۴ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سودخالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال ما قبل از آن ، 220 میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش، سود عملیاتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در پایان سال گذشته به رقم 65 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در پایان سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده است.

سید محمود احمدی، علیرضا خدا کرمی، محمد رحیم زاده عبدی، سید علی موسوی و حجت مقیمی اعضای هیات مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  را تشکیل می دهند.

قابل توجه آنکه درآمد عملیاتی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در انتهای سال گذشته برابر با 4659 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر