شناسه خبر : 49037

اختصاصی چابک آنلاین ؛

سود به پرداخت ملت چقدر کم شد؟

سود به پرداخت ملت چقدر کم شد؟

سودخالص شرکت به پرداخت ملت در پایان اسفند ماه سال گذشته و در یک دوره سه ماهه به رقم ۷۲ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سودخالص این شرکت در مدت زمان مشابه سال قبل ، 80 میلیارد تومان بوده است.

شرکت به پرداخت ملت به تازگی صورت‌های مالی حسابرسی نشده سه ماهه خود را منتشرکرده است.

دراین گزارش، سود عملیاتی شرکت به پرداخت ملت در پایان اسفند ماه سال گذشته به رقم 131 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه شرکت به پرداخت ملت در پایان اسفند ماه سال گذشته 800 میلیارد تومان بوده است.

پیمان منعم طبری، مرتضی صداقتی فرد، علیرضا حمیدی  ،محمدجعفر زیوری کامران و هادی سپانلو اعضای هیات مدیره شرکت به پرداخت ملت را تشکیل می دهند.

از قرار معلوم، درآمد عملیاتی شرکت به پرداخت ملت در انتهای اسفند ماه سال گذشته برابر 1315میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر