شناسه خبر : 43571

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد عملیاتی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد ۲۶ درصد رشد کرد

درآمد عملیاتی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد  26 درصد رشد کرد

درآمد عملیاتی شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور سالجاری با ۲۶ درصد رشد به ۳۴۲۵ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، این رقم در مقایسه با درآمد عملیاتی 2725 میلیارد تومانی این شرکت در مدت مشابه سال ماقبل حدود 699 میلیارد تومان رشد داشت.

شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد  سال 84  با سرمایه اولیه 100 میلیون ریال ثبت شد.

نام شرکت در  سال 94 به پرداخت الکترونیک پاسارگاد تغییر یافت و سرمایه شرکت در حال حاضر 300 میلیارد تومان است.

صنعت پرداخت بیش از 92.656 هزار میلیارد ریال مبلغ تراکنش داشته  که  براساس گزارش اقتصادی ماهانه منتشر شده شاپرک در تابستان 1402، مبلغ تراکنش در 6 ماهه نخست سال بیش از 56.833 هزار میلیارد ریال بوده  است.

تعداد دستگاه پایانه فروشگاهی در شهریور ماه سال 1402 معادل 10.324.153 دستگاه و مجموع ابزارهای پرداخت (اینترنتی،پایانه فروشگاهی و موبایلی) بیش از 11 میلیون ابزار بوده است.

بیشترین میزان نفوذ این ابزارها متعلق به کارتخوان فروشگاهی با تعداد 1.669 به ازای هر 10 هزار فرد بالای 18 سال در کشور بوده است.

کمترین آن هم به ابزار پذیرش موبایل اختصاص دارد که به ازای هر 10 هزار نفر صرفا 18 ابزار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد.

به ازای هر 10 هزار فرد بالای 18 سال کشور نیز 148 ابزار پذیرش اینترنتی در کشور وجود دارد.

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت های فعال در این صنعت و همچنین شرکت های بورسی این صنعت با مبلغ تراکنش 9.767.570.574میلیون ریال در رده پنجم قراردارد.

در عین حال، به منظور بهره مندی از شبکه گسترده دفاتر نمایندگی خود در سراسر کشور و به کار گیری 1.965.719 دستگاه پایانه فروشگاهی در شهریور ماه دارای رتبه اول این شاخص در صنعت است.

این شرکت توانسته با افزایش و متنوع سازی امکانات پایانه فروشگاهی، در بیش از 1.097 شهر و روستا خدمات ارائه دهد.

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با سهم بازار  19.72درصدی از ابزار تعداد پایانه فروشگاهی تراکنش دار در بین 12 شرکت پرداخت تا پایان شهریور ماه، رتبه اول را به خود اختصاص داد. 

همچنین،  این شرکت با سهم بازار 1.945 درصدی از بازار مبلغ تراکنش فروشگاهی در بین 12 شرکت پرداخت تا پایان شهریور ماه، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

بیشترین درآمد شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در دوره 9 ماهه منتهی به شهریور 1402 از محل شارژ تلفن های همراه به مبلغ 2119 میلیارد تومان بوده است.

گزارش ها نشان می دهد که سود خالص شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در دوره مالی 9 ماهه منتهی به۳۱ شهریور ماه سالجاری به رقم حدود261میلیارد تومان رسیده و سود پایه هر سهم این شرکت نیز 871 ریال بوده است.

تعداد کارتخوان های منصوبه فعال تاثیر مستقیمی بردرآمد شرکت از محل پشتیبانی دارد.

این درآمد از محل اجاره دریافتی از بانک های طرف قرارداد است.

همچنین هرچه میزان کارتخوان منصوبه فعال شرکت بیشتر باشد، در نتیجه تعداد و مبلغ تراکنش نیز افزایش خواهد داشت.

هرچه میزان تعداد تراکنش ها افزایش یابد درآمد شرکت نیز از این محل افزایش خواهد داشت و تاثیر مستقیمی در بالا رفتن حاشیه سود شرکت خواهد داشت.

شاخص با اهمیت دیگر میزان فروش شارژ تلفن همراه است زیرا یکی از درآمدهای اصلی شرکت های خدمات پرداخت است.

 

ارسال نظر