اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در پایان سال گذشته به رقم 224 میلیارد تومان رسید.

همه اخبار