شناسه خبر : 50729

استان کرمانشاه ۷ بار لرزید

استان کرمانشاه ۷ بار لرزید

در هفته گذشته استان کرمانشاه با ۷ زمین‌لرزه با بزرگای بین ۲.۵ و ۳.۸ لرزید و آلونیه استان چهارمحال و بختیاری زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ و اشکنان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ را تجربه کردند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا،  در سومار استان کرمانشاه زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸، سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ و در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از دو زلزله ۲.۸ و زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد.

آلونیه استان چهارمحال و بختیاری با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ لرزید و در اشکنان استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۴.۶ رخ داد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۲ اردیبهشت

در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری دو زلزله ۲.۸ و ۲.۷، در سنخواست استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸، در بالاده استان فارس زلزله ۲.۶، در اهل استان فارس زلزله ۲.۸، در سبزوار استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ و در گندمان استان چهارمحال وبختیاری زلزله ۲.۶ رخ داد.

اشکنان استان فارس زلزله ای به بزرگای ۴.۶ در عمق ۱۹ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۱۲ کیلومتری اشکنان و ۱۲ کیلومتری اهل استان فارس و ۲۰ کیلومتری بندرمقام استان هرمزگان بوده است. وقوع زلزله ۳.۵ در عمق ۱۱ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

آلونیه استان چهارمحال و بختیاری با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۶ کیلومتری آلونیه و ۲۰ کیلومتری گندمان استان چهارمحال وبختیاری و ۲۶ کیلومتری ونک استان اصفهان به ثبت رسید.

یکشنبه ۲۳ اردیبهشت

در دوزین استان گلستان زلزله ۲.۵، در فین استان هرمزگان زلزله ۲.۸، در آلونیه استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷ و در جم استان بوشهر دو زلزله ۲.۶ و ۲.۸ به ثبت رسید.

قیر استان فارس زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و رومرکز آن در ۷ کیلومتری قیر فارس، ۲۱ کیلومتری دوزه و ۲۳ کیلومتری افزر این استان گزارش شد.

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت 

در جم استان بوشهر زلزله ۲.۸ و ۲.۹ و در موچش استان کردستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت

سومار استان کرمانشاه با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۳ کیلومتری سومار استان کرمانشاه و ۴۲ کیلومتری صالح آباد و۵۱ کیلومتری چوار استان ایلام گزارش شد.

در یزدانشهر استان کرمان زلزله ۲.۶، در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ و در دهرم استان فارس زلزله ۲.۹ رخ داد.

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت

در گمیش تپه استان گلستان زلزله ۲.۵، در انبار الوم استان گلستان زلزله ۲.۵، در کیانشهر استان کرمان زلزله ۲.۵ و در یکه سود استان خراسان شمالی زلزله ۲.۵ رخ داد.

در تازه آباد استان کرمانشاه بعد از دو زلزله ۲.۸ و زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۶ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخدادهای لرزه‌ای در ۱۳ کیلومتری تازه آباد، ۲۶ کیلومتری جوانرود و ۳۵ کیلومتری شاهو این استان بوده است.

رابر استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۵ کیلومتری رابر، ۲۵ کیلومتری درب بهشت و ۳۵ کیلومتری لاله‌زار این استان گزارش شد.

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۵، در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و در بندر خمیر استان هرمزگان زلزله ۲.۸ رخ داد.

کنگ استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و رومرکز آن در ۱۰ کیلومتری کنگ، ۱۷ کیلومتری بندر لنگه و ۵۱ کیلومتری جزیره تنب بزرگ بوده است.

جمعه ۲۸ اردیبهشت

بوشکان استان بوشهر زلزله ۲.۸ را تجربه کرد.

مورموری استان ایلام با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۰۱۴ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در ۸ کیلومتری مورموری، ۱۵ کیلومتری سراب باغ و ۳۰ کیلومتری آبدانان این استان بوده است.

ارسال نظر