شناسه خبر : 45260

استان فارس با ۴ زلزله لرزید

استان فارس با ۴ زلزله لرزید

در هفته گذشته داراب استان فارس با زلزله‌های ۳.۲ و ۳.۱ و ایج این استان با دو زلزله ۳.۲ و ۲.۶ لرزید، همچنین زرآباد استان آذربایجان غربی دو زلزله‌ به بزرگای ۳ و ۲.۵ را تجربه کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، در هفته گذشته داراب استان فارس با دو زلزله به بزرگای ۳.۱ و ۳.۲ و ایج این استان با زلزله‌های ۳.۲ و ۲.۶ لرزید، همچنین در زرآباد استان آذربایجان غربی دو زلزله‌ به بزرگای ۳ و ۲.۵ رخ داد.

همچنین مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ را تجربه کرد. جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۱۴ بهمن

در مورموری استان ایلام زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد که رومرکز این زلزله در ۱۱ کیلومتری مورموری، ۱۲ کیلومتری سراب باغ و ۲۸ کیلومتری آبدانان این استان بوده است.

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

ساوه استان مرکزی با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ لرزید. عمق این رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری زمین و رومرکز آن در ۲۳ کیلومتری ساوه، ۳۰ کیلومتری تفرش و ۳۱ کیلومتری غرق آباد این استان گزارش شد.

یکشنبه ۱۵ بهمن

کنگ استان هرمزگان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۲۳ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴۱ کیلومتری کنگ، ۴۶ کیلومتری بندر لنگه و ۴۹ کیلومتری کوخرد این استان به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۶ بهمن

در کلاته خیج استان سمنان زلزله ۲.۵، در رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۹ و در شول آباد استان لرستان زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

سه‌شنبه ۱۷ بهمن

تسوج استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۸، هویزه استان خوزستان زلزله ۲.۹ و عجب شیر استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ را تجربه کردند.

در مهران استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۰ کیلومتری مهران، ۲۲ کیلومتری صالح آباد و ۴۸ کیلومتری ارکواز این استان بوده است.

چهارشنبه ۱۸ بهمن

برازجان استان بوشهر زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری برازجان، ۲۵ کیلومتری اهرم و ۲۸ کیلومتری کلمه این استان گزارش شد.

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۹ کیلومتری زرآباد، ۳۱ کیلومتری سیه چشمه و ۳۵ کیلومتری قره ضیاءالدین این استان به ثبت رسید.

در جیرفت استان کرمان زلزله ۲.۶، در سربیشه خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، در بزمان استان سیستان و بلوچستان زلزله ۲.۹ و در نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ رخ داد.

پنج‌شنبه ۱۹ بهمن

داراب استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری داراب، ۲۶ کیلومتری ایج و ۳۷ کیلومتری جنت شهر این استان بوده است. زلزله ۳.۱ در عمق ۲۰ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

ایج استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ را تجربه کرد و کانون آن در ۲۴ کیلومتری ایج، ۲۴ کیلومتری داراب و ۳۴ کیلومتری ششده استان فارس بوده است. زلزله ۲.۶ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

قلعه خواجه استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید که رومرکز آن در ۲۶ کیلومتری قلعه خواجه، ۵۴ کیلومتری ایذه استان خوزستان و ۴۵ کیلومتری چلگرد استان چهارمحال وبختیاری گزارش شد.

در سالند استان خوزستان زلزله ۲.۹، در شهمیرزاد استان سمنان زلزله ۲.۵ و در انبار آلوم استان گلستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

جمعه ۲۰ بهمن

شهداد استان کرمان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری شهداد، ۲۴ کیلومتری سیرچ و ۲۶ کیلومتری اندوهجرد این استان بوده است.

در بجستان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

 

 

ارسال نظر