اختصاصی چابک آنلاین؛

بررسی چابک‌آنلاین از سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان داد که در بین 30 شرکت بیمه ای، شرکت های بیمه آسیا، ایران و البرز به ترتیب بالاترین سهم از بازار بیمه کشور در رشته بیمه باربری را به خود اختصاص داده اند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای