تورم منطقه یورو در ماه ژوئن ۲.۵ درصد تایید و بالاترین نرخ در بلژیک ثبت شد.

همه اخبار