اختصاصی چابک آنلاین؛

سجاد رامندی، دبیر کار گروه بیمه های درمان سندیکای بیمه گران ایران: درحال حاضر 8 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه های سلامت می شود و این عدد در کشورهای پیشرفته، بزرگتر است. نوع پوشش بیمه نامه ها در کشورهای مختلف متفاوت است و در کشورهای توسعه یافته متناسب با نوع سلامت، بیمه نامه های…

همه اخبار
خدمات بیمه ای