شناسه خبر : 24478

اختصاصی چابک آنلاین؛

تحول دیجیتال در صنعت بیمه خام است

تحول دیجیتال در صنعت بیمه خام است

"محمد صالح چیتگران"، عضو هیات مدیره شرکت بیمه تعاون در گفت و گو با چابک آنلاین: قدم اول در راستای هوشمند سازی به این معنی است که نباید کورکورانه به سمت آن حرکت کرد بلکه ابتدا باید تمام جوانب و دیتاهای مورد نیاز را در این زمینه کسب کرد. فروش آنلاین در بهترین حالت ۵ درصد کل پرتفوی صنعت بیمه را شامل می شود. تحول دیجیتال موضوع تازه ای در صنعت بیمه است و دیتاهای زیادی از عواقب آن و اینکه روند آن باید به شکل باشد وجود ندارد.

حجم ویدیو: 5.38M | مدت زمان ویدیو: 00:02:44
ارسال نظر

خدمات بیمه ای