شناسه خبر : 30415

۳۲ هزار میلیارد برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان

۳۲ هزار میلیارد برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان

دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، صبح چهارشنبه (۲۱ دی ماه) رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد.

براین اساس، در جدول شماره ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده با عنوان برآورد اعتبارات متفرقه سال ۱۴۰۲، دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.

همچنین در بند «ل» تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز آمده است که « به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون, ابلاغ خواهد شد.»

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای