نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس طرحی در مجلس، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد بیش از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را که به هر دلیلی بیمه نیستند، بیمه کند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای