شناسه خبر : 45604

شرایط عضویت در صندوق بیمه روستاییان و عشایر چیست؟

شرایط عضویت در صندوق بیمه روستاییان و عشایر چیست؟

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان یکی از بخش‌های زیر مجموعه‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درحالی در سال ۱۳۸۴ در راستای اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد که یکی از مهم‌ترین مزایای این صندوق، پرداخت ۷۰ درصد حق‌بیمه توسط دولت است که افراد با داشتن شرایطی می‌توانند عضو آن شوند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، حداکثر ۵۰ سال سن، عدم عضویت در سایر صندوق‌ها و تابعیت جمهوری اسلامی ایران از شرایط عضویت در خانواده این صندوق بوده که ساکنین روستا، کشاورزان غیرساکن در روستا، ساکنین مناطق عشایری، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و مناطق عشایری و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به عنوان مشولان صندوق محسوب می‌شوند.

ـ اما مزایای عضویت در صندوق چیست؟

پرداخت مستمری از کار افتادگی کلی، مستمری سالمندی (پیری)، کمک هزینه کفن و دفن، مستمری فوت (بازماندگان)، نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای و پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت از مزایای این صندوق است.

ـ شرایط مستمری‌بگیران

مستمری از کارافتادگی کلی

از کارافتادگی کلی ناشی از کار:

اعضای صندوق در شرایطی مشمول دریافت این مستمری هستند که تائید حادثه مرتبط با شغل و تأیید کمیسیون پزشکی مبنی بر ۶۶ درصد از کارافتادگی کلی را دریافت کنند.

از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار / بیماری:

اعضای صندوق در شرایطی مشمول دریافت این مستمری هستند که بیماری یا حادثه غیر مرتبط با شغل، حداقل یک سال سابقه عضویت، ۹۰ روز سابقه طی یک سال قبل از تاریخ از کارافتادگی کلی و تأیید کمیسیون پزشکی مبنی بر ۶۶ درصد از کارافتادگی کلی را دارا باشند.

ـ مستمری سالمندی

دریافت مستمری سالمندی (پیری) نیز مشروط به دارا بودن شرایطی همچون ۶۵ سال سن تمام با حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه است.

ـ کمک‌هزینه کفن و دفن

اعضای صندوق در شرایطی مشمول دریافت این مستمری هستند که یک سال سابقه پرداخت حق بیمه در ۱۰ سال ماقبل فوت، ۹۰ روز سابقه بیمه پردازی طی یک سال قبل از تاریخ فوت باشد و بیمه شده فاقد بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری باشد.

ـ مستمری فوت (بازماندگان)

برای دریافت مستمری فوت ناشی از کار باید افراد دارای شرایطی همچون تائید حادثه مرتبط با شغل و احراز شرایط بازماندگان باشند و همچنین برای دریافت مستمری فوت غیرناشی از کار/ بیماری افراد باید دارای شرایطی همچون احراز شرایط بازماندگان، بیماری یا حادثه غیرمرتبط با شغل، حداقل یک سال سابقه عضویت و ۹۰ روز سابقه طی یک سال قبل از تاریخ فوت باشند.

ـ انتقال سوابق بیمه‌ای

نقل و انتقال سوابق از صندوق بیمه‌ اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به سایر سازمان‌های بیمه‌ای (مانند تأمین اجتماعی بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح) و بالعکس امکان‌پذیر است.

متقاضیان عضویت در صندوق، می‌توانند هنگام ثبت‌نام یکی از سطوح درآمدی را انتخاب و حق بیمه تعیین شده را پرداخت کنند. آنها می‌توانند درخواست پرداخت حق بیمه را به صورت یکجا یا به صورت پرداخت‌های سه ماهه (۴ قسط) و ۶ ماهه (۲ قسط) در طول یکسال داشته باشد. همچنین بیمه شده باید ۵ درصد حق بیمه سالانه را پرداخت کند.

 

ارسال نظر