مدیر عامل بیمه سلامت گفت: هزینه درمان کرونا برای افراد متفاوت است، اما میانگین حدود ۹ میلیون تومان بوده که ۹۰ درصد آن توسط بیمه سلامت و ۱۰ درصد پرداختی توسط بیمار شده است.

همه اخبار
خدمات بیمه ای