شناسه خبر : 34849

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پست بانک رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پست بانک رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۱.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۱۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با کاهش ۲.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۷۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۲.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۳۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۰.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد سرمایه با افزایش ۰.۵۶ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر