شناسه خبر : 34348

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به اقتصاد نوین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به اقتصاد نوین رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ملت با کاهش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۴.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۴.۴۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۷ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر