شناسه خبر : 34077

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد پست بانک ایران با کاهش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۳۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۳.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۴۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۷۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای