شناسه خبر : 34007

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به شهر رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به شهر رسید

در دومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۳.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۲۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۳.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۴۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲۰.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۵۳ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر