شناسه خبر : 33856

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۶۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۶.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۱.۳۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۹۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵.۳۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه رازی در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۹ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای