شناسه خبر : 33854

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۱.۲۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پارسیان با کاهش ۰.۹۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۹۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۳.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصادنوین با افزایش ۰.۴۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۰.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۱۵ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای