شناسه خبر : 33209

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به ما رسید

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۴.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۰.۶۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی باران با کاهش ۱.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه آرمان با کاهش ۰.۳۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۶‌.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۲۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۶ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۵ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای