شناسه خبر : 33180

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به ملل رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پارسیان با کاهش ۳.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۲.۹۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۱۹ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۷ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای