شناسه خبر : 33126

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۴۷درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۲۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با کاهش ۲.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه سامان با کاهش ۰.۲۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۶.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۲۲ درصد رسید.

حجم خریدو فروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای