شناسه خبر : 33089

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارزش پورتفوی سرمایه گذاری ملی ایران به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش پورتفوی سرمایه گذاری ملی ایران به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید

ارزش بورسی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه در سال ۱۳۹۷ پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با رقمی در حدود  ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان  بود.

چابک آنلاین،زهرا نامداری، بنابراین  در صورتی که تغییرات با رویکرد جدید اعمال نمیشد، این رقم بیش از ۴۲ هزار میلیار تومان هم نمی شد که این امر نشان از مدیریت مناسب و ایجاد ارزش افزوده خوب برای سهامداران است.

درعین حال میزان رشدپرتفوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در سال مالی 1401 نسبت به انتهای سال مالی 1400 حدود 22 درصد بوده و اگر پرتفوی این شرکت ثابت می ماند، این رشد تنها 2 درصد بود.

ازسوی دیگر، بازدهی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران را می توان با بازدهی شاخص کل هم مقایسه کرد .

شاخص کل در دوره 12 ماهه سال گذشته 69 درصد بازدهی داشته درحالیکه در همین دوره، پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۵ درصد بهتر از بازار عمل کرده است.

واقعیت این است که سازو کارهای گردش پرتفوی و سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به خوبی پیاده سازی شده  و اعداد و ارقام هم به خوبی نشان دهنده بازدهی این شرکت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای