شناسه خبر : 33046

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پارسیان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به پارسیان رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۰.۹۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد شرکت ایران زمین با کاهش ۰.۴۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۴.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۴۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۳.۸۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۰۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای