شناسه خبر : 33018

اختصاصی چابک آنلاین؛

جهش بزرگ سرمایه گذاری ملی ایران در سود سازی برای سهامداران

جهش بزرگ سرمایه گذاری ملی ایران  در سود سازی برای سهامداران

سود خالص شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در سال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱ از مرز ۳ هزار میلیارد تومان گذشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،  این رقم در مقایسه با سود خالص 2800 میلیارد تومانی این شرکت در سال ماقبل از آن، حدود 231 میلیارد تومان رشد داشته است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران دردوره مدیریتی فعلی دچار تغییرات بنیادینی شده و این موضوع را می توان در آمار و  درآمدها و وصول مطالبات این شرکت به خوبی مشاهده کرد. 

بررسی ها نشان می دهند که  درآمد حاصل از سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در سال مورد بررسی از حدود 1600 میلیارد تومان به حدود 2400 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که رشدی 51 درصدی را نشان می دهد.

این موضوع در حالی است که 99 درصد دریافت سودها از شرکت های سرمایه پذیر، وصول شده و قابلیت تقسیم دارد. 

براساس این گزارش،سود تقسیمی این شرکت در این دوره مدیریتی، هرسال افزایش پیدا کرده به نحوی که با بررسی میانگین هندسی افزایش درآمد از محل سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر، مشخص می شود که میانگین رشد سود تقسیمی در 5 سال گذشته حدود 58 درصد بوده است.

ناگفته نماند که افزایش DPS   (درآمد از محل سود تقسیمی) به درستی در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران پیاده سازی شده و در عین حال سازو کارهای مناسبی هم برای دریافت مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر انجام شده است.

تبدیل دارایی های با قدرت نقد شوندگی و بازدهی نقدی پایین به دارایی هایی با قدرت نقد شوندگی و بازدهی نقدی بالا یکی از اهداف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بود که در این دوره مدیریت، به آن دست یافت.

همچنین، نظارت و کنترل مداوم  کمی و کیفی بر سرمایه گذاری های انجام شده از طریق حضور فعال در مجامع و هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر و بررسی و پیگیری اجرای قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری در مجامع و اصلاح ساختار پرتفوی بورسی شرکت از طریق شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد ایران جهت سرمایه گذاری و تصمیم گیری و مذاکره در مورد شرکت های غیر بورسی غیر فعال و اخراج شده از بورس که ضمن کاهش ریسک های آتی ناشی از سهامداری در آنها منجر به شناسایی سود از سرمایه گذاری های نامولد و ایجاد نقدینگی برای شرکت برای استفاده از فرصت های بالقوه می شود،از جمله اهدافی است که در دوره مدیریت فعلی  شرکت تحقق یافته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای