شناسه خبر : 32641

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۵.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پاسارگاد با افزایش ۰.۳۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۲۱ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۷ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۷ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای