شناسه خبر : 32414

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

‌در آخرین روز کاری سال معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۴۶ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۲.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۰.۳۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۶.۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۶۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۴.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۴۳ درصد رسید.

حجم خریدو فروش شرکت بیمه آرمان در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۲ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۴ شرکت سبزپوش شد

 

ارسال نظر