شناسه خبر : 32040

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به گردشگری رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به گردشگری رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با کاهش ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد پست بانک ایران با کاهش ۱.۱۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک دی با کاهش ۳.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۹۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک گردشگری با افزایش ۲.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با افزایش ۱.۲۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای