شناسه خبر : 31640

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به حافظ رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۱۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه معلم با کاهش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با افزایش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۴ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۵ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش  شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای