شناسه خبر : 30955

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به دی رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۳.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۳۸ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۲.۷۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۳.۶۸ درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۱.۵۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۱۴بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای