شناسه خبر : 30302

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۱۰ درصدی مقدار فروش فولادی ها در ۹ ماهه ۱۴۰۱

رشد 10 درصدی مقدار فروش فولادی ها در 9 ماهه 1401

با انتشار گزارش تولید و فروش آذرماه شرکت های فولادی فعال در بازار سهام مشخص شد، این صنعت در مجموع ۹ ماهه ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۵ میلیارد تن انواع محصول (معدنی و فلزی) تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶.۹۷ درصد افزایش داشته است.

چابک آنلاین، رشید سعیدی، همچنین با نگاهی به آمار فروش فولادسازان بورسی نیز مشخص می شود، کل فروش این صنعت از لحاظ مقداری به 158 میلیارد تن می رسد که این عنوان نیز در مقایسه با 9 ماهه 1400، رشد 9.66 درصدی را نشان می دهد.

از نظر درآمدی نیز ، ارزش محصولات فروش رفته فولاد سازان در 9 ماهه 1401 از 248 هزار میلیارد تومان گذشت که این عنوان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، 10.98 درصد افزایش نشان می دهد.

در جدول زیر تغییرات تولید و فروش شرکت های فولادی بورسی به تفکیک آورده شده است.

2

براساس آمار جدول، بیشترین درصد افزایش تولید در نمادهای «ارفع» ، «فرود» و «فولاد» اتفاق افتاده و نمادهای «فسبزوار» ، «کویر» و «هرمز» بیشترین کاهش درصد تولید را در مقایسه با 9 ماهه 1400 به ثبت رسانده اند.

ازنظر میزان فروش نیز نمادهای «ارفع»، «فوکا» و «فجهان» بالاترین نرخ رشد میزان فروش را داشته اند و نمادهای «فسبزوار» ، «هرمز» و «فجر» بیشترین کاهش مقدار فروش را به ثبت رسانده اند.

با نگاهی به  تغییرات در ارزش فروش 9 ماهه 1401 نسبه به 1400 مشخص می شود، نمادهای «ارفع»، «فولای» و «فولاز» توانسته اند درآمدهای خود را با شدت بیشتری نسبت به سایر شرکت های فولادی افزایش دهند.

بیشترین کاهش درآمد نیز در نمادهای «هرمز» ، «فجر» و «فسبزوار» اتفاق افتاد.

در خصوص دو شرکت بزرگ فولادی ایران ( فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان) نیز بر اساس گزارش های منتشر شده ، مشخص می شود، این شرکت ها توانسته اند با افزایش در مقدار تولید و فروش ، درآمدهای خود را نیز در مقایسه با سال گذشته افزایش دهند.

درآمدهای دلاری فولادسازان کاهش یافت

صنعت فولاد در ایران یک صنعت صادرات محور شناخته می شود و قیمت محصولاتی که در داخل ایران فروش می رود نیز براساس قیمت های جهانی قیمت گذاری می شود.

از این رو تغییرات نرخ ارز و همچنین کاهش یا افزایش در فروش صادراتی شرکت های فولادی می تواند تاثیر زیادی بر ارزندگی سهام آنها داشته باشد.

بررسی آمار فروش صادراتی فولادسازان بورسی نشان می دهد، در سال 1400، حدود 28درصد از کل فروش این صنعت به صورت صادراتی بوده و حدود 27 درصد از کل درآمد های شناسایی شده نیز از طریق درآمدهای صادراتی پوشش داده شده است.

این در حالی است که در 9 ماهه 1401، سهم مقدار فروش صادراتی از کل فروش فولادی ها به 22 درصد کاهش یافته و تنها حدود 20 درصد از درآمدهای این صنعت نیز از محل صادرات شناسایی شده است.

کاهش نسبت فروش صادراتی فولاد سازان باعث شده تا درآمدهای دلاری شرکت ها در سال 1401 کاهش یابد.

از نظر نسبت درآمدهای صادراتی به کل درآمدها در 9 ماهه 1401  «فولاد» ، «فخاس» و «فجهان» کمترین  عملکرد را داشته اند و شرکت های «فغدیر»، «هرمز» و «فجر» بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده اند.

 بر اساس ارقام موجود در جدول، مقدار فروش صادراتی کل صنعت فولاد در بورس حدود 12.33 درصد کاهش داشته و درآمد های صادراتی کل صنعت نیز حدود 16 درصد کاهش یافته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای