شناسه خبر : 30104

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۲.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۱.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با کاهش ۰.۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۶.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۸۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۳.۶۷ درصد رسید و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۱۴ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش و نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای