شناسه خبر : 29971

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی امین رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به اتکایی امین رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۵.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۶.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه سرمد بود که ۱.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۲۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۳.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۰.۴۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای