شناسه خبر : 29698

۱۲ شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه تا ۲۵۰۰ درصدی را گرفتند

۱۲ شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه تا ۲۵۰۰ درصدی را گرفتند

۱۲ شرکت بورسی و فرابورسی، مجوز افزایش سرمایه ۱۶ تا ۲۵۰۰ درصدی را از سه محل گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، بررسی سامانه کدال نشان می دهد، طی روزهای آینده 12 شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان، البرز دارو،  نئوپان 22 بهمن، گروه صنعتی سپاهان، داروسازی تهران شیمی، چین چین،  فولاد آلیاژی یزد، ذوب روی اصفهان، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، ایران یاسا تایر و رابر، قند لرستان و بانک کارآفرین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 50، 44، 2500، 200، 250، 155، 100، 100، 100، 111، 350 و 16 درصدی را از سازمان بورس گرفته و آماده برگزاری مجمع فوق العاده هستند.

بر این اساس، فتوسا سرمایه فعلی را از 95 به 142.5 میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

سرمایه فعلی دالبر، از 458 به 658 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اجرای طرح توسعه صرف می شود.

چنوپا، سرمایه فعلی را از 2 به 52 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی اجرای طرح توسعه اعمال می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 52 به 172 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

سرمایه فعلی فسپا، از 130 به 390 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از مزایای مالیاتی اعمال می شود.

شتهران، سرمایه فعلی را از 44.5 به 155.9 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

همچنین سرمایه فعلی غچین، از 84 به 214 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، حفظ سرمایه در گردش و استفاده از مزایای تخفیف مالیاتی اعمال می شود.

فولای، سرمایه فعلی را از 56 به 112 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش صرف می شود.

سرمایه فعلی فروی، از 90 به 180 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای و تامین سرمایه در گردش اعمال می شود.

مدیریت، سرمایه فعلی را از 150 به 300 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

در این میان، سرمایه فعلی پاسا، از 90 به 190 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته برای اجرای فاز دوم پروژه توسعه تایرهای نسل دوم و جایگزینی دستگاه بنبوری به جای دو دستگاه بنبوری فرسوده و استفاده از مزایای معافیت مالیاتی اعمال می شود.

قلرست سرمایه فعلی را از 40 به 180 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای اعمال می شود.

سرمایه فعلی وکار، از 3.95 به 4.6 هزار میلیارد تومان می رسد. 354.1 میلیارد تومان از تامین مالی این بانک بورسی از محل سود انباشته و 295.8 میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای