شناسه خبر : 29476

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثغرب رسید

در چهارمین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثعتما با کاهش ۲/۴۴درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۵درصد به آ.س.پ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وآذر با افزایش ۴/۷درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۰/۹۸ درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب  با افزایش ۶/۸۶درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۰شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۴شرکت قرمز پوش و نماد ۲۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای