شناسه خبر : 29224

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثعمرا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثعمرا رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرلت اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۴/۸درصد اختصاص یافت و کمترین افت با کاهش ۰/۰۲ به نماد وآذر رسید .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد آ.س.پ با کاهش ۲/۵۶درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۲۳درصد به کیسون رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثامان با افزایش ۴/۹۴درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاخت با افزایش ۰/۱۷درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثعمرا  با افزایش ۶/۳۱درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۲۴درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنور و ثشاهد در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۴ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای