شناسه خبر : 28130

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

‌در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۶.۵۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت های بیمه زندگی باران و کوثر بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۲۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه نوین با افزایش ۰.۰۷ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه کارآفرین، ما و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۶ شرکت قرمزپوش و نماد ۶ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای