شناسه خبر : 28018

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تعاون رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۴.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۲۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۴.۵۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کوثر بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۰.۷۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۱.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۱.۳۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت  بیمه کارآفرین در روز جاری برابر بود.

شرکت بیمه سینا روز جاری را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۲۰ شرکت قرمزپوش و نماد ۳ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای