شناسه خبر : 28011

اختصاصی چابک آنلاین؛

رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص هر سهم به کدام شرکتهای لیزینگ رسید؟

رتبه اول تا سوم بیشترین سود خالص هر سهم به کدام شرکتهای لیزینگ رسید؟

شرکت های لیزینگ خودرو غدیر، صنعت و معدن و اقتصاد نوین بیشترین سود خالص هرسهم شش ماهه را از بین ۱۴ شرکت لیزینگ فعال مورد بررسی را به خود اختصاص دادند.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت های لیزینگ خودروغدیر، صنعت و معدن و اقتصاد نوین به ترتیب 393، 323و 207 ریال سود خالص هرسهم داشته اند.

درعین حال، دو شرکت لیزینگ ایران و رازی شش نخست خود را با زیان خالص هر سهم به پایان بردند.

شرکت های لیزینگ مشرق زمین، ماشین آلات ایرانیان، واسپاری آتیه صبا، واسپاری شهر و واسپاری نفت،سود و زیان خالص هر سهم خود را منتشر نکرده اند.

دراین بین، واسپاری توسعه تعاون که جزء واحد تجاری بانک توسعه تعاون است هم صورت های مالی شش ماهه خود را منتشر نکرده است.

photo_2022-10-26_11-34-00

ارسال نظر

خدمات بیمه ای