شناسه خبر : 28000

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته خدمات عمومی و درمانی صنعت نفت از مرز ۷۹ میلیارد تومان گذشت

زیان انباشته خدمات عمومی و درمانی صنعت نفت از مرز 79 میلیارد تومان گذشت

شرکت خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از محل خدمات بهداشتی و درمانی در سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت ازجمله شرکت های دولتی و شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود که در زمینه خدمات عمومی به ویژه ارائه خدمات درمانی و بهداشت صنعتی- حرفه ای و بهداشت خانواده به تمامی کارکنان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش. پخش افراد تحت تفکل آنها فعال است.

بررسی چابک آنلاین نشان داد که درآمد عملیاتی این شرکت از محل خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و خدمات درمانی نسبت به سال ماقبل خود هزار و دویست میلیارد تومان افزایش داشته است.

در این بین، زیان انباشته این شرکت در سال گذشته 79 میلیارد تومان و زیان عملیاتی آن هم 31 میلیارد تومان بوده است.

سید مهدی هاشمی، غلامرضا ملکی، طاهره جعفری، بهرام دهقان، وحید مالکی و محمدرضا رضاییان اعضای هیات مدیره شرکت خدمات عمومی، بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت را تشکیل می دهند.

photo_2022-10-26_08-54-09

ارسال نظر

خدمات بیمه ای