شناسه خبر : 27777

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به آسیا رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۰.۲۴ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه میهن بود که ۰.۰۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۶.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۲۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۴.۰۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

حجم خرید و فروش شرکت های بیمه ما، پاسارگاد، معلم، سینا و سرمد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۸ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای