شناسه خبر : 27605

یک میلیون و۱۳ هزار و ۵۹۱ استعلام در سامانه سهام صورت گرفت

یک میلیون و۱۳ هزار و ۵۹۱ استعلام در سامانه سهام صورت گرفت

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در ۶ ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و۱۳ هزار و ۵۹۱ استعلام در سامانه سهام صورت گرفته است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگران جوان، استفاده از فناوری‌های نوین با هدف تسریع و تسهیل در امور قضایی و خدمت رسانی به مردم از تاکیدات دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی و مقامات ارشد آن بار‌ها و بار‌ها بر ارائه فرآیند‌هایی که باعث افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها شود تاکید داشته اند. موضوعی که در سند تحول قضایی نیز از آن غفلت نشده است و بر اقدامات فناورانه که منتج به ارائه خدمت بهتر به مردم شود تاکید شده است.

در سند تحول قضایی بر اجرا و پیاده سازی طرح‌های فناورانه با هدف تسریع و تسهیل مردم به عدالت دقت ویژه‌ای شده است. استفاده از فناوری‌های نوین ضمن تسریع در انجام امور امنیت در کار‌ها ر افزایش داده است و خدمت رسانی را گسترش داده است.

یکی از این اقدامات فناورانه راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه یا همان سهام است. سامانه‌ای که گامی نوین در اجرای تسریع و تسهیل عدالت، سرعت رسیدگی به پرونده ها، صرفه جویی در وقت و بسیاری دیگر از ویژگی‌ها را به همراه داشته است.

با راه اندازی این سامانه قضات اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور به صورت برخط و آنلاین به ۴ استعلام موثر در روند قضایی دسترسی پیدا می‌کنند تا با استفاده از آن خدمات رسانی با کیفیت‌تری به مردم ارائه دهند.

در سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده است که امکان استعلام صرفا در مورد افراد محکوم شده در پرونده امکان پذیر است. همچنین دسترسی به اطلاعات صرفا در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ پرونده مجاز بوده و درصورت کفایت اموال توقیف شده استعلام مجدد ممنوع است. در این سامانه بر تسریع مراجع قضایی و ادارات نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام تاکید شده است.

شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت‌هایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه‌های اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه‌های مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق سهام می‌شود.

در حال حاضر ۴استعلام موثر در سامانه هوشمند مالی قوه قضاییه صورت می‌گیرد. حساب بانکی، سهام بورس، پلاک ثبتی و پلاک انتظامی ۴ استعلام سامانه هوشمند هستند که نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی ایفا می‌کنند.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی تاکید کرد:با توجه به قانون برنامه ششم توسعه و در راستای کاهش اطاله دادرسی در اجرای احکام صادر شده دادگاه‌ها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، قوه قضاییه مکلف شد تا سامانه‌ای الکترونیک ایجاد کند که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصالح در خصوص اموال اشخاص را از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی فرد محکوم فراهم کند تا شناسایی و توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام شود. یکی از این اقدامات ایجاد سامانه هوشمند استعلامات مالی است.

کاظمی فرد با بیان اینکه استعلام اطلاعات در این سامانه از سامانه‌های مختلف بانکی، بورس، ثبت، ناجا انجام می‌شود، گفت:سامانه سهام در ابتدا براساس میزان محکومیت فرد اقدام به جستجوی همزمان در حساب‌های بانکی و دارایی بورس می‌کند واگر موجودی آن به میزان محکومیت فرد باشد سامانه دیگر وارد پلاک ثبتی و پلاک انتظامی نخواهد شد، اما اگر موجودی حساب‌های بانکی و دارایی بورس فرد محکوم کافی نبود، درآن صورت سامانه نسبت به جستجوی تعداد پلاک ثبتی و پلاک انتظامی خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در حال حاضر ۴استعلام موثر در سامانه هوشمند استعلامات مالی انجام می‌شود تاکید کرد: یکی از این استعلامات مربوط به حساب بانکی است که نقش مهمی در رسیدگی به پرونده‌ها دارد.

کاظمی فرد در ادامه با تاکید بر اینکه با اقدامات و آموزش‌های صورت گرفته در خردادماه امسال، ارسال مکاتبه گروهی انسداد حساب در فرم شناسایی اموال اجرایی شد گفت:تـا پیـش از نسـخه گـذاری جدیـد، کاربـران جهـت انجـام مکاتبـه انسـداد حسـاب ملـزم بـه ارسـال مکاتبـات جداگانـه بـرای هـر حسـاب شـخص پرونـده بودنـد، اما در حـال حاضـر ایـن امـکان فراهــم شده اســت کــه از طریــق فــرم شناســایی امــوال در ســامانه مدیریت پرونده قضایی بــا انتخــاب حســاب‌های موردنظـر به‌صورت سیسـتمی نسـبت بـه ارسـال مکاتبـه گروهـی انسـداد حسـاب اقـدام کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه بیش از یک میلیون استعلام در سامانه هوشمند استعلامات مالی انجام شده است گفت: در ۶ ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و۱۳ هزار و ۵۹۱ استعلام در سامانه سهام صورت گرفته است.

محمد کاظمی فرد با تاکید بر اینکه در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۳۵ هزار و ۶۳۹ استعلام بانکی صورت گرفته بود افزود:با اقدامات انجام شده و آموزش‌های صورت گرفته استعلام بانکی در سه ماه دوم سال جاری به ۴۸۷ هزار و ۶۴۶ مورد رسیده است و رشد ۳۵۰ درصدی را نشان می‌دهد و بلافاصله قضاتی که به این سامانه دسترسی دارند دستورات لازم را برای ضبط و توقیف اموال فرد محکوم در راستای قانون صادر می‌کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای