شناسه خبر : 25671

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به خاورمیانه رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به خاورمیانه رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۲.۲۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۴.۵۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرا بورس به نماد بانک سرمایه با افزایش ۰.۲۴ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک های ایران زمین و پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۲ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۸ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای