شناسه خبر : 25539

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو جدید به هیات مدیره وطوبی اضافه شد

یک عضو جدید به هیات مدیره وطوبی اضافه شد

مجید حاجی به نمایندگی از شرکت معین آسایش شهر به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی پیوست.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر و سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به وجود آمده است.

سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک  از جمله فعالیت های شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی است.

گفته می شود که دارایی های ثابت  شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی تا پایان  سال گذشته تا 63 میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

از کامل ابراهیمیان، حمید یاری، امیر سلیمانی و سیدعلیرضا سیدصالحی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای