شناسه خبر : 25121

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو جدید به هیات مدیره معادن منگنز ایران پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره معادن منگنز ایران پیوست

محمدعلی صالحی به نمایندگی از مجتمع نگین معادن احیاء به هیات مدیره شرکت معادن منگنز ایران اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، سیدکاظم تدین اسلامی، حبیب اله بهرامی، سیدحسن ابطحی و علی جواهری نیستانکی سایر اعضای هیات مدیره شرکت معادن منگنز ایران را تشکیل می دهند. 

شرکت معادن منگنز ایران در زمینه تهیه و اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد فعالیت دارد.

گفته می شود که دارایی های ثابت  شرکت معادن منگنز ایران به استثنای معادن و حفریات در سال گذشته تا ارزش 840.000میلیون ریال(84 میلیارد تومان)  در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

موجودی های مواد و کالای شرکت معادن منگنز ایران هم در سال مورد گزارش تا 540 میلیارد ریال از پوشش بیمه ای برخوردار بوده  است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای