شناسه خبر : 25090

اختصاصی چابک آنلاین؛

بهروز سیدصالحی به هیات مدیره سرمایه گذاری ارزش آفرینان پیوست

بهروز سیدصالحی به هیات مدیره سرمایه گذاری ارزش آفرینان پیوست

بهروز سیدصالحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به جمع هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، شـرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان در زمینه سرمایه گذاری در سهام، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز فعالیت می کند.

ازاسمعیل نوروزی، مهناز ابراهیمی، نفیسه کریمی و مهدی جعفری بشلی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای