شناسه خبر : 24929

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک عضو جدید به هیات مدیره پکرمان پیوست

یک عضو جدید به هیات مدیره پکرمان پیوست

احسان خواجوئی به نمایندگی از گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین به جمع هیات مدیره شرکت گروه صنعتی بارز پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، 42.5 درصد تولید داخلی کشور در سال مالی گذشته در بخش محصولات تولید شده کارخانجات تایر سازی کشور در اختیار گروه صنعتی بارز بوده است.

گفته می شود که دارایی ثابت  گروه صنعتی بارز در سال مالی گذشته تا ارزش 74.758 میلیارد ریال و شرکت اصلی تا مبلغ37.238میلیارد ریال شامل 209 میلیارد ریال مربوط به پروژه میدان آزمون تایر در مقابل خطرات ناشی از حریق، انفجار، صاعقه، سیل و زلزله و سقوط هواپیما و ظروف تحت فشار، از پوئشش بیمه ای کافی برخوردار بوده است.

 از محمد امیری، عزت اله اردشیری و جمال میرزائی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت گروه صنعتی بارز یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای