شناسه خبر : 24893

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

نماد 2 بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه سبزپوش شد

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۱.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سینا با کاهش ۰.۰۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۴۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک دی با افزایش ۰.۶۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک های  خاورمیانه و کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۲ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای